Chào mừng quý vị đến với Website Trường THCS Tân Hội_Huyên Cai Lậy_TG.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ: NGOẠI NGỮ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1 Phan Nguyễn Thúy Ái Tổ trưởng 2 Thái Thị Kiều Diễm Tổ viên 3 Võ Trung Hiếu Tổ phó 4 Trần Minh Tài Tổ viên ...

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ: HÓA-SINH

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1 Lê Văn Em Tổ trưởng 2 Nguyễn Thtanh Vân Tổ viên 3 Phạm Thị Hỷ Tổ viên 4 Phạm Thủy Tiên Tổ viên 5 Châu Thị Kim Chi Tổ phó 6 Trần Thị Kim Pha Tổ viên 7 ...

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ: SỬ_ ĐỊA_CD

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1 Trần Văn Phương Tổ trưởng 2 Võ Thị Nhàn Tổ phó 3 Nguyễn Thị Xuân Đào Tổ viên 4 Nguyễn Thị Diễm Quyên Tổ viên 5 Nguyễn Văn Tiếu Tổ viên ...

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VĂN

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1 Trần Thị Thảo Tổ trưởng 2 Nguyễn Thị Hồng Tổ phó 3 Nguyễn Ngọc Diệp Tổ viên 4 Trần Thị Thu Sương Tổ viên 5 Trần Ngọc Yến Tổ viên 6 Nguyễn Thanh Danh Tổ viên 7 Võ Văn Trinh Tổ viên ...

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TOÁN_LÝ

STT Họ và tên chức vụ 1 Nguyễn Ái Việt Tổ trưởng 2 Nguyễn Văn Chót Tổ viên 3 Võ Thanh Liêm Tổ viên 4 Phạm Chí Hùng Tổ viên 5 Huỳnh Nhật Sơn Tổ viên 6 Hồ Thị Phúc Tổ viên 7 Huỳnh Nguyễn Phú Phi Tổ phó 8 Lê Thị Loan Em Tổ viên ...

DANH SÁCH TỔ VĂN PHÒNG

TỔ VĂN PHÒNG STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1 Nguyễn Quí Bình Hiệu trưởng 2 Nguyễn Văn Khôi Hiệu phó 3 Ngô Văn Iểm Chuyên trách phổ cập 4 Nguyễn Thanh Hải Giáo viên thư viện 5 Lê Thị Diễm Trang Kế toán 6 Trần Thị Phan Thương Văn thư_thủ quỹ 7 Huỳnh Chí Cường Tổng phụ trách Đội 8 Lê...